Program 12 kroków

Sercem i duszą Programu AA jest Dwanaście Kroków. Od ich zrozumienia i realizowania zależy twoje zdrowienie.

Dwanaście Kroków AA jest zalecane jako program zdrowienia, lecz nikt nie musi się doń stosować. Myślę, że zalecając stosowanie Dwunastu Kroków założyciele AA postępowali tak, jak postępuje in­struktor skoków spadochronowych. Możesz nie stosować się do jego zaleceń, lecz wtedy poniesiesz określone konsekwencje".

Kroki zostały spisane przez Bila Wilsona, lecz on nie przypisuje so­bie ich autorstwa. Kroki wywodzą się z doświadczeń pierwszych człon­ków Wspólnoty AA. Dzielili się oni zarówno pozytywnymi doświadcze­niami, jak i negatywnymi. Notowali to, co w ich przypadku było korzystne, jak i to, co się nie sprawdzało. Od tego trzymali się z dala. W ten sposób pozostało dwanaście prostych, lecz bardzo skutecznych zasad.

Zwróćcie uwagę, że Kroki są ponumerowane. Wynika z tego, że przed przystąpieniem do realizowania Kroku Drugiego, należy wyko­nać Krok Pierwszy itd. W AA mówi się "Najpierw sprawy najważniej­sze"2. Nie należy "skakać po Krokach" ani brać się za kolejny Krok, zanim ukończy się poprzedni. Takie postępowanie może doprowadzić do nawrotu choroby, ponieważ poszczególne etapy zdrowienia nie uległy jeszcze integracji.

Kroki należy "przerabiać" więcej niż jeden raz. Większość człon­ków Wspólnoty, ukończywszy po raz pierwszy wszystkie Dwanaście Kro­ków, wraca do Kroku Pierwszego i znów realizuje kolejno poszczegól­ne Kroki. Twierdzą oni, że z punktu widzenia swego zdrowienia, za każdym razem , gdy realizują poszczególne Kroki , uczą się czegoś nowego. Dlatego też większość członków wspólnoty uważa , że program AA jest programem na całe życie.

Kroki realizowane są na dwóch poziomach: świadomym i podświa­domym. Podświadomie czujesz potrzebę realizowania Kroków i zdoby­cia wiedzy, jak zachowywać się w określonych sytuacjach. Czujesz, że realizowanie Kroków jest potrzebne, choć nie możesz sobie uświado­mić, dlaczego. Pracując świadomie nad Krokami, myślisz o nich i oma­wiasz je. Formalizujesz ćwiczenia, aby zrozumieć Kroki i odnieść pro­gram do siebie. Gdy jesteś świadom, jak działają Kroki, potrafisz wyjaśnić, na czym one polegają i do czego ci są potrzebne. Niektórzy, na przykład, czują swą bezsilność wobec alkoholu, lecz nigdy o tym nie myślą. Czyniąc Krok Pierwszy czują się dobrze, a myślenie o własnej bezsilności sprawia, że potrzeba trzeźwości staje się oczywista. Inni członkowie Wspólnoty najpierw rozumieją. Myślą i rozmawiają o zaga­dnieniu utraty kontroli. Analizują swoje "piciorysy" i problemy życio­we dochodząc do wniosku, że nie kontrolują swego życia. Wtedy do akcji wkracza ich podświadomość; w głębi siebie zaczynają czuć swój alkoholizm i potrzebę zachowania abstynencji.

 

MAPA DOJAZDOWA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.